Klantenseminarie ASSIVER + PROTECT

28/10/2017
ASSIVER informeert haar verzekerden in aanloop naar de nieuwe wetgevingen die vanaf juli 2018 van toepassing zullen zijn op de bouwsector.

Op donderdag 26 oktober ll. organiseerden ASSIVER bvba en PROTECT nv een gezamenlijk klantenseminarie over de nieuwe wetgeving die vanaf juli 2018 op de bouwsector van toepassing zal zijn.

 

Dat de aannemer vanaf dan verplicht zal worden om zijn 10 jarige aansprakelijkheid te verzekeren, dat weten architecten ondertussen al wel.  Minder bekend zijn echter de dagelijkse praktische gevolgen waarmee de architect geconfronteerd zal worden.

 

De heren Tom Cromphout en Kristof Roeland van PROTECT zijn erg vertrouwd met deze wetgeving.  Zij beperkten zich in hun uiteenzetting niet tot het geven van een overzicht van wat de wetgever voor de toekomst in petto heeft, maar brachten meteen ook de nodige duiding zodat de aanwezigen zicht kregen op het scenario dat zich in de toekomst zal ontvouwen.

 

Zo’n aanpak maakte de juridische uiteenzetting interessant voor de 50-tal aanwezige architecten. Het is een werkwijze die in de lijn ligt van wat ASSIVER voorop stelt : het aanbieden van praktisch toepasbaar advies.

 

Afrondend wist Dhr. Karl Vinck, zaakvoerder van ASSIVER, zijn klanten dan ook mee te geven dat ASSIVER hen stuk voor stuk zal bijstaan wanneer zij de gevolgen van deze nieuwe wetgeving gaan “inpluggen” in hun architectuuropdrachten.

 

Ook Mw. Rebecca Ramboer, afgevaardigd bestuurder van PROTECT, benadrukte dat PROTECT-verzekerden steeds op haar organisatie beroep zullen kunnen doen.

 

PROTECT doorkruist gans Vlaanderen met meerdere roadshows waarin zij hun verzekerden, al dan niet met een gespecialiseerd makelaar, informeren. 

 

ASSIVER bvba voorziet tegen juli 2018 bijkomende informatiemomenten voor haar klanten. Verwacht wordt immers dat ook andere verzekeraars zich t.o.v. deze nieuwe wetgeving zullen gaan positioneren.

 

Tot besluit verdient de locatie waar ASSIVER voor gekozen had haar deel van de aandacht.

Het klantenseminarie vond plaats in “Merksplas Kolonie”, een site die herrijst dankzij de restauratie en renovatie onder leiding van de ontwerpers “Erfgoed & Visie”, Kurt Loomans Architect” en “Studieburo Schillebeeckx”.

Op donderdag 26 oktober ll. organiseerden ASSIVER bvba en PROTECT nv een gezamenlijk klantenseminarie over de nieuwe wetgeving die vanaf juli 2018 op de bouwsector van toepassing zal zijn.