Nieuwe wetten - nieuwe regels - nieuwe tijden...

16/05/2018
Zowel Wet 1 "Peeters-Borsus" als Wet 2 "Peeters-Ducarme" gaan op 1 juli 2018 van start. Waaraan mag de ontwerper zich in de aanloop hier naartoe verwachten?

Het zal u niet zijn ontgaan dat er nieuwe wetgeving zit aan te komen m.b.t. de verzekeringsverplichting in de bouwsector

Meest opvallend daarbij is dat de aannemer vanaf 1 juli 2018 verplicht zal zijn om zijn tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. 

Weet echter dat deze wetgeving ook minder in het oog springende wijzigingen met zich brengt.

Ook voor de architect en ook voor de ingenieur.

 

Er zijn namelijk twee nieuwe wetten in aantocht :

  • Wet 1 = Peeters-Borsus
  • Wet 2 = Peeters-Ducarme

Beiden gaan – als alles verloopt zoals de wetgever wenst – van start op 1 juli 2018.

 

Wet 1 schaft de verzekeringswet voor architecten (Wet Laruelle) af en vervangt die door de aannemer, de architect en de ingenieur te verplichten zich (enkel) te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid.

Wet 2 regelt de verzekeringsverplichting voor aansprakelijkheden die de dienstverleners (waaronder de architect en de ingenieur) naast hun tienjarige aansprakelijkheid kunnen oplopen.

 

Voor alle duidelijkheid : beide wetten verminderen de huidige aansprakelijkheid van de ontwerpers en uitvoerders niet, maar wijzigen wel de wijze waarop zij die moeten verzekeren. 

Voor de verzekeraars van de ontwerpers en dan vooral voor zij die de beroepsaansprakelijkheid van architecten verzekeren, wil dat zeggen dat zij in de mogelijkheid zullen zijn om hun waarborgen te beperken. 

Niet dat wij dat verwachten van de huidige verzekeraars beroepsaansprakelijkheid, maar we kunnen ons voorstellen dat eventuele nieuwkomers moeilijker aan die verleiding zullen kunnen weerstaan.

 

In de slipstream van nieuwe verzekeringswetten volgen dan ook nieuwe verzekeringstoepassingen.

Daar waar u nu als ontwerper uw volledige aansprakelijkheid verzekerd ziet in één polis BA beroepsaansprakelijkheid, bestaat na 1 juli 2018 de mogelijkheid om de tienjarige in een afzonderlijke polis te verzekeren. Wel of niet samen met andere bouwpartners.

Maar vermits de wetgever de verzekeringsplicht voor de tienjarige aansprakelijkheid beperkt heeft tot “residentiële” projecten, zal de polis beroepsaansprakelijkheid dekking moeten blijven verlenen voor die andere opdrachten waarin uw tienjarige aansprakelijkheid betrokken is.

 

Erger nog, Wet 1 draagt hiaten in zich. Zo mag er dan een verzekeringsplicht zijn voor de tienjarige aansprakelijkheid voor residentiële gebouwen, die waarborg is echter beperkt tot 500.000 EUR per gebouw (ook voor appartementsgebouwen) en schade t.g.v. fouten die gekend waren bij de oplevering mag worden uitgesloten. Ook Wet 2 zou haar beperkingen hebben. Want hoewel tot op de dag van vandaag de inhoud niet duidelijk gekend is, spreekt het wetsontwerp van extra uitsluitingen in vergelijking met de huidige polissen.

 

Hoe dan ook, nu Wet 1 en Wet 2 (naar alle waarschijnlijkheid) op 1 juli 2018 van start gaan, moeten verzekeraars beroepsaansprakelijkheid hun polissen gaan aanpassen.

ASSIVER verwacht dus in de komende weken en maanden nieuws vanwege de verzekeraars en in het bijzonder dus i.v.m. uw polis beroepsaansprakelijkheid.

Uiteraard gaan wij u bijstaan in de evaluatie van de wijzigingen die uw verzekeraar zal aanbieden. Wij zullen ze voor u vergelijken met andere verzekeringsoplossingen en -mogelijkheden.

 

Globaal zal u op ASSIVER beroep kunnen doen om deze nieuwe verzekeringsverplichtingen voor de bouwsector feilloos in de praktijk toe te passen. 

 

Dit is echter nog maar het begin van een reeks aanpassingen en wijzigingen in de wijze waarop in de toekomst bouwprojecten verzekerd en bouwschade geregeld zal worden.

ASSIVER zal deze ontwikkelingen van nabij volgen, u informeren én begeleiden met het doel bouwconflicten op te lossen.