Een ENIGE-WERF-POLIS voor uw ontwerpteam


Met de ASSIVER MARKTSTUDIE maakt u de juiste keuze

Meer hierover

Bij ons kan u kiezen!


Kiezen tussen verzekeringswaarborgen, vrijstellingen, polisvoorwaarden, waarborgkapitalen, servicecondities, ...

Vergelijk het aanbod van meerdere verzekeraars en kies de voor u passende verzekeringsoplossing!

At Your Service


Maatwerk

Wij maken een behoefteanalyse van uw project en uw team. Met deze analyse in de hand ondervragen wij de verzekeringsmarkt. Het resultaat bespreken wij met u.

Vrijblijvend

De ASSIVER MARKTSTUDIE is gratis. Het is ons instrument om u te overtuigen van de meerwaarde van Assiver.

Voordelig

Bij de ASSIVER MARKTSTUDIE speelt de concurrentie tussen de verzekeraars in úw voordeel.

Professioneel

U kiest uw verzekering bewust en gefundeerd. In lijn met de professionele aanpak van uw team.

Ons laatste nieuws


Kerstverlof 2021 - 2022

24/12/2021
Jaarlijks verlof.

Beste klant,

ASSIVER bv is n.a.v. het jaarlijks collectief bouwverlof gesloten van 24 december t.e.m. 9 januari.

Vanaf maandag 10 januari zijn wij terug.

Voor dringende oproepen is er onze permanentie via +32 3 314 05 56.

Wij wensen u fijne feestdagen toe!

Met vriendelijke groeten,

Gerda en Karl

 

Dear customer,

ASSIVER bv will be closed form the 24th of December until the 9the of January.

We take part in the collective building holidays in Belgium and will be back on the 10th of January.

For urgent matters, please call +32 3 314 05 56.

We wish you a pleasant holiday!

Kind regards,

Gerda en Karl

 

 

 

Nieuwe dubbele wet hertekent verzekeringslandschap in bouwsector

4/10/2020
Publicatie Architectura.be

Nieuwe dubbele wet hertekent verzekeringslandschap in bouwsector

Vanaf 1 juli verandert er voor de bouwsector heel wat op het vlak van verzekeren. De nieuwe wet Peeters-Borsus bepaalt dat niet alleen meer architecten, maar ook aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht zijn om een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een tweede aanvullende wet, Peeters-Ducarme, heeft voor de dienstverleners in de bouw dan weer betrekking  op de licht verborgen gebreken. “Al is het afwachten wanneer die wet er zal doorkomen”, vertelt Karl Vinck, zaakvoerder van Assiver, gespecialiseerd in bouwverzekeringen.

De gekende wet Laruelle ondergaat dus een stevige metamorfose, maar wordt niet volledig vervangen. De wet blijft bestaan. Ze geeft architecten de mogelijkheid om hun beroep in een vennootschap uit te oefenen. Enkel het onderdeel verplichte verzekering wordt er uitgelicht en in een nieuw kleedje gestoken. De wet Peeters -Borsus bepaalt dat vanaf 1 juli 2018 alle architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht zijn om een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

95 procent gedekt

Karl Vinck van Assiver kadert de wetswijziging: “In 2007 werd een wet gestemd waarbij de architect werd verplicht om zich te verzekeren. Die wet kwam er omdat de architect als een van de eersten binnen de sector de mogelijkheid kreeg om zijn of haar beroep als vrij beroep uit te oefenen binnen een vennootschap. Met als gevolg dat de bouwheer de nodige garanties verlangde. Om een situatie te voorkomen waarin een vennootschap wordt opgericht die plots niet meer blijkt te bestaan bij problemen, werd aan die wet een verplichte verzekering gekoppeld. En er werd ook meteen bepaald wat de inhoud van die verzekeringsdekking moest zijn. Die voldeed voor 95 procent aan de aansprakelijkheden die de architect kan oplopen.”

In de jaren die daarop volgden kwam men, wat betreft schadegevallen, tot de vaststelling dat de wet een mogelijkheid bood aan andere partijen om quasi zeker een vergoeding te krijgen wanneer een architect bij het schadegeval betrokken werd. “En die dekking was nogal ruim”, aldus Vinck. “Na een lange periode van gesprekken met de verschillende actoren in de sector werd geconcludeerd dat het niet mogelijk was om binnen de wet Laruelle de aannemer op hetzelfde niveau te laten verzekeren als de architect. Om het evenwicht te herstellen besloot de overheid daarom het verzekeringsluik uit de wet Laruelle te trekken en op het gebied van verplichte verzekering iedereen op hetzelfde niveau in te schalen in een nieuwe wet.”

 

Maximaal 500.000 euro

Maar ook de veralgemening en de betaalbaarheid van die verplichte verzekering – voor alle actoren en alle projecten klein of groot – riep heel wat vragen op. Vinck: “Daarom werden er beperkingen aan de wet toegevoegd. De verplichte verzekering geldt inderdaad voor alle partijen, maar enkel voor residentiële tienjarige projecten, met een plafond van 500.000 euro. Peeters heeft in dit verhaal enkel de consument voor ogen en grotere projecten komen niet aan bod. In vergelijking met de wet Laruelle, waar architecten verplicht verzekerd waren voor 95 procent van de aansprakelijkheden, daalt de dekkingsgraad ondanks de vervanging van de verzekeringsplicht door twee afzonderlijke wetten.

Lichte verborgen gebreken

Want naast een wet voor de “zware verborgen gebreken”, lees de 10 jarige aansprakelijkheid, voorziet de wet Peeters-Ducarme in een dekking voor de “lichte verborgen gebreken”. Deze tweede wet is echter enkel van toepassing op de dienstverleners in de bouwsector en dus niet op de aannemers. “Die wet zit nu bij de Raad van State en moet nog goedgekeurd worden”, verduidelijkt Vinck. “Maar de inhoud is tot op zeker hoogte gekend en als alles goed gaat zal ook deze wet in de loop van de komende maanden het levenslicht zien. We krijgen dus te maken met een nieuw en ingewikkelder verhaal. Met meer polissen, meer verzekeraars, meer experten en meer advocaten.” Een nieuw verzekeringslandschap waarin Assiver haar klanten zal begeleideden en ondersteunen, met maar één doel : een snelle en correct schaderegeling.”

 

Nieuwe wetten - nieuwe regels - nieuwe tijden...

16/05/2018
Zowel Wet 1 "Peeters-Borsus" als Wet 2 "Peeters-Ducarme" gaan op 1 juli 2018 van start. Waaraan mag de ontwerper zich in de aanloop hier naartoe verwachten?

Het zal u niet zijn ontgaan dat er nieuwe wetgeving zit aan te komen m.b.t. de verzekeringsverplichting in de bouwsector

Meest opvallend daarbij is dat de aannemer vanaf 1 juli 2018 verplicht zal zijn om zijn tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. 

Weet echter dat deze wetgeving ook minder in het oog springende wijzigingen met zich brengt.

Ook voor de architect en ook voor de ingenieur.

 

Er zijn namelijk twee nieuwe wetten in aantocht :

  • Wet 1 = Peeters-Borsus
  • Wet 2 = Peeters-Ducarme

Beiden gaan – als alles verloopt zoals de wetgever wenst – van start op 1 juli 2018.

 

Wet 1 schaft de verzekeringswet voor architecten (Wet Laruelle) af en vervangt die door de aannemer, de architect en de ingenieur te verplichten zich (enkel) te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid.

Wet 2 regelt de verzekeringsverplichting voor aansprakelijkheden die de dienstverleners (waaronder de architect en de ingenieur) naast hun tienjarige aansprakelijkheid kunnen oplopen.

 

Voor alle duidelijkheid : beide wetten verminderen de huidige aansprakelijkheid van de ontwerpers en uitvoerders niet, maar wijzigen wel de wijze waarop zij die moeten verzekeren. 

Voor de verzekeraars van de ontwerpers en dan vooral voor zij die de beroepsaansprakelijkheid van architecten verzekeren, wil dat zeggen dat zij in de mogelijkheid zullen zijn om hun waarborgen te beperken. 

Niet dat wij dat verwachten van de huidige verzekeraars beroepsaansprakelijkheid, maar we kunnen ons voorstellen dat eventuele nieuwkomers moeilijker aan die verleiding zullen kunnen weerstaan.

 

In de slipstream van nieuwe verzekeringswetten volgen dan ook nieuwe verzekeringstoepassingen.

Daar waar u nu als ontwerper uw volledige aansprakelijkheid verzekerd ziet in één polis BA beroepsaansprakelijkheid, bestaat na 1 juli 2018 de mogelijkheid om de tienjarige in een afzonderlijke polis te verzekeren. Wel of niet samen met andere bouwpartners.

Maar vermits de wetgever de verzekeringsplicht voor de tienjarige aansprakelijkheid beperkt heeft tot “residentiële” projecten, zal de polis beroepsaansprakelijkheid dekking moeten blijven verlenen voor die andere opdrachten waarin uw tienjarige aansprakelijkheid betrokken is.

 

Erger nog, Wet 1 draagt hiaten in zich. Zo mag er dan een verzekeringsplicht zijn voor de tienjarige aansprakelijkheid voor residentiële gebouwen, die waarborg is echter beperkt tot 500.000 EUR per gebouw (ook voor appartementsgebouwen) en schade t.g.v. fouten die gekend waren bij de oplevering mag worden uitgesloten. Ook Wet 2 zou haar beperkingen hebben. Want hoewel tot op de dag van vandaag de inhoud niet duidelijk gekend is, spreekt het wetsontwerp van extra uitsluitingen in vergelijking met de huidige polissen.

 

Hoe dan ook, nu Wet 1 en Wet 2 (naar alle waarschijnlijkheid) op 1 juli 2018 van start gaan, moeten verzekeraars beroepsaansprakelijkheid hun polissen gaan aanpassen.

ASSIVER verwacht dus in de komende weken en maanden nieuws vanwege de verzekeraars en in het bijzonder dus i.v.m. uw polis beroepsaansprakelijkheid.

Uiteraard gaan wij u bijstaan in de evaluatie van de wijzigingen die uw verzekeraar zal aanbieden. Wij zullen ze voor u vergelijken met andere verzekeringsoplossingen en -mogelijkheden.

 

Globaal zal u op ASSIVER beroep kunnen doen om deze nieuwe verzekeringsverplichtingen voor de bouwsector feilloos in de praktijk toe te passen. 

 

Dit is echter nog maar het begin van een reeks aanpassingen en wijzigingen in de wijze waarop in de toekomst bouwprojecten verzekerd en bouwschade geregeld zal worden.

ASSIVER zal deze ontwikkelingen van nabij volgen, u informeren én begeleiden met het doel bouwconflicten op te lossen.

 

ASSIVER bvba

Lodewijk De Konincklaan 345
2320 Hoogstraten

tel. 03/314.05.56
fax 03/314.94.42

info@assiver.be

Onafhankelijk tussenpersoon FSMA 19041
AssurMiFID gedragsregels
RPR 0456.907.513

Openingsuren

Maandag tot vrijdag

09u – 12u
14u – 17u

Bankgegevens

ING België
BE31 3200 0533 3555

BNP Paribas Fortis
BE33 2200 3987 7746

Bank J. Van Breda & C°
BE12 6451 1281 6792